Ballina2021-12-09T13:12:18+00:00

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Lajme

Publikime

Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4196" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Një ndër strategjitë kryesore shtetërore e cila ofron një qasje të re ndaj politikave zhvillimore

  • From:29.06.21 - to:29.06.21

Politikat e sektorit të komunikimeve elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën

28 Qershor 2013

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4293" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020 definon prioritetet, objektivat dhe detyrat për zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit ...

  • From:28.06.13 - to:28.06.13


Ngjarje

Qershor 2023

Ma
EN
Pr
Sh
Di
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Qershor
Nuk ka ngjarje
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Qershor
Nuk ka ngjarje
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Qershor
Nuk ka ngjarje
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Qershor
Nuk ka ngjarje
26
27
28
29
30
1
2
Events for 26th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Qershor
Nuk ka ngjarje

Publikime

Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4196" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Një ndër strategjitë kryesore shtetërore e cila ofron një qasje të re ndaj politikave zhvillimore


Politikat e sektorit të komunikimeve elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën

28 Qershor 2013

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4293" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020 definon prioritetet, objektivat dhe detyrat për zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit ...Ngjarje

Qershor 2023

Ma
EN
Pr
Sh
Di
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Qershor
Nuk ka ngjarje
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Qershor
Nuk ka ngjarje
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Qershor
Nuk ka ngjarje
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Qershor
Nuk ka ngjarje
26
27
28
29
30
1
2
Events for 26th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Qershor
Nuk ka ngjarje

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Go to Top