Ballina2021-12-09T13:12:18+00:00

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Lajme

Publikime

Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4196" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Një ndër strategjitë kryesore shtetërore e cila ofron një qasje të re ndaj politikave zhvillimore

  • From:29.06.21 - to:29.06.21

Politikat e sektorit të komunikimeve elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën

28 Qershor 2013

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4293" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020 definon prioritetet, objektivat dhe detyrat për zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit ...

  • From:28.06.13 - to:28.06.13


Ngjarje

Shkurt 2024

Ma
EN
Pr
Sh
Di
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Shkurt
Nuk ka ngjarje
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Shkurt
Nuk ka ngjarje
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Shkurt
Nuk ka ngjarje
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Shkurt
Nuk ka ngjarje
26
27
28
29
1
2
3
Events for 26th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Shkurt
Nuk ka ngjarje

Publikime

Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4196" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Një ndër strategjitë kryesore shtetërore e cila ofron një qasje të re ndaj politikave zhvillimore


Politikat e sektorit të komunikimeve elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën

28 Qershor 2013

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4293" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020 definon prioritetet, objektivat dhe detyrat për zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit ...Ngjarje

Shkurt 2024

Ma
EN
Pr
Sh
Di
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Shkurt
Nuk ka ngjarje
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Shkurt
Nuk ka ngjarje
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Shkurt
Nuk ka ngjarje
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Shkurt
Nuk ka ngjarje
26
27
28
29
1
2
3
Events for 26th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Shkurt
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Shkurt
Nuk ka ngjarje

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Go to Top