Ballina/Politikat e sektorit të komunikimeve elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën

Politikat e sektorit të komunikimeve elektronike – Agjenda Dixhitale për Kosovën

Publikuar më: 28 Qershor 2013

Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020 definon prioritetet, objektivat dhe detyrat për zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për t’i maksimizuar përparësitë sociale dhe ekonomike që i ofrojnë ato teknologji, kryesisht Interneti, si instrument shumë i rëndësishëm për aktivitete ekonomike dhe sociale, shfrytëzimi i të cilit mundëson ofrimin apo pranimin e shërbimeve, punëve, qasje në argëtim, komunikim dhe shprehje të lirë të mendimeve.

Autor: MEE

Publikuar më: 2013

Shkarkoje:

Politikat_e_Sektorit_te_Komunikimeve_Elektronike_Agjenda_Dixhitale_per_K...

Autor: MEE

Publikuar më: 2013

Shkarkoje:

Politikat_e_Sektorit_te_Komunikimeve_Elektronike_Agjenda_Dixhitale_per_K...

Shpërndaje

Komentet

Lini një koment

Komentet

Lini një koment