Ballina/S3 Kosova/Strategjia e specializimit inteligjent

Strategjia e Specializimit të Mençur

Konceptuar brenda politikës së reformuar të Kohezionit të Komisionit Evropian, Special Specializimi është një qasje e bazuar në vend e karakterizuar nga identifikimi i zonave strategjike për ndërhyrje bazuar në analizën e pikave të forta dhe potencialit të ekonomisë dhe në një Proces të Zbulimit të Sipërmarrjes (EDP) me përfshirje të gjerë të palëve të interesuara. Isshtë me pamje të jashtme dhe përqafon një pamje të gjerë të inovacionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në qasjet e drejtuara nga teknologjia, të mbështetura nga mekanizmat efektivë të monitorimit.

rksflag
– Popullsia (2017): 1.8 milion (BB)
– PBB për frymë në PPS (2018): n / a (EU28 = 100)
– Ekonomia e 146-të më e madhe në botë në 2017 (BB)
– Indeksi Global i Inovacionit 2019: n / a (WIPO)
– Indeksi Global i Konkurrencës 2019: n / a (WEF)
– Shpenzimet e brendshme bruto për R&D nga qeveria në% të PBB (2017): 0.14 (RCC)
– Rezultati i efektivitetit të qeverisë (-2.5 deri 2.5; 2017): -0.41 (Banka Botërore)
– Artikuj të revistave shkencore / teknike për milion banorë (2016): 106.18 (Zyra e Statistikave të Kosovës)
– Rezultati i lehtësisë së të bërit biznes 2019: 74.15 (Banka Botërore)

Strategjia e Specializimit të Mençur

Konceptuar brenda politikës së reformuar të Kohezionit të Komisionit Evropian, Special Specializimi është një qasje e bazuar në vend e karakterizuar nga identifikimi i zonave strategjike për ndërhyrje bazuar në analizën e pikave të forta dhe potencialit të ekonomisë dhe në një Proces të Zbulimit të Sipërmarrjes (EDP) me përfshirje të gjerë të palëve të interesuara. Isshtë me pamje të jashtme dhe përqafon një pamje të gjerë të inovacionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në qasjet e drejtuara nga teknologjia, të mbështetura nga mekanizmat efektivë të monitorimit.

rksflag

– Popullsia (2017): 1.8 milion (BB)
– PBB për frymë në PPS (2018): n / a (EU28 = 100)
– Ekonomia e 146-të më e madhe në botë në 2017 (BB)
– Indeksi Global i Inovacionit 2019: n / a (WIPO)
– Indeksi Global i Konkurrencës 2019: n / a (WEF)
– Shpenzimet e brendshme bruto për R&D nga qeveria në% të PBB (2017): 0.14 (RCC)
– Rezultati i efektivitetit të qeverisë (-2.5 deri 2.5; 2017): -0.41 (Banka Botërore)
– Artikuj të revistave shkencore / teknike për milion banorë (2016): 106.18 (Zyra e Statistikave të Kosovës)
– Rezultati i lehtësisë së të bërit biznes 2019: 74.15 (Banka Botërore)