Ballina/Korniza e përgjithshme në lidhje me S3 në Kosovë

Korniza e përgjithshme në lidhje me S3 në Kosovë

Ballina/Korniza e përgjithshme në lidhje me S3 në Kosovë

Korniza e përgjithshme në lidhje me S3 në Kosovë

general-framerwork1
Publikuar më: 17 Mars 2021

Kosova u regjistrua në Platformën e Specializimit të Mençur (S3P) në Shtator 2018.

Procesi i Specializimit Smart (S3) aktualisht është në përgatitje. Sapo të fillojë, procesi S3 i Kosovës do të ndjekë kornizën metodologjike të Qendrës së Përbashkët të Kërkimit (JRC) për specializimin inteligjent në zgjerimin e BE dhe vendet e fqinjësisë. Një task forcë për të përgatitur procesin S3 u nis.
Kosova hartoi Strategjinë e saj origjinale të Inovacionit në 2012. Në vitin 2018, një ligj i ri për inovacion u diskutua në parlament dhe u hartua një strategji e azhurnuar kombëtare e inovacionit. Për më tepër, Kosova ka një Strategji të Teknologjisë së Informacionit e cila fokusohet, midis temave të tjera, te inovacioni (OECD).

Më tej, një Ministri e re për Inovacion dhe Ndërmarrësi u krijua në 2017. Sidoqoftë, Agjencia e Investimeve dhe Ndërmarrjeve të Kosovës (KIESA) operon nën Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe ofron një gamë të kufizuar të shërbimeve mbështetëse të inovacionit për NVM-të, kryesisht në fusha e mbështetjes së sipërmarrjes.

Për momentin është planifikuar ngritja e një Këshilli Kombëtar të Inovacionit dhe Sipërmarrjes (RCC).
Kosova është ndër ekonomitë jo-BE që kanë filluar zhvillimin e procesit të tyre S3 (Burimi: JRC)

Postimet e fundit

Shpërndaje

Shpërndaje