Ballina2021-12-09T13:12:18+00:00

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Lajme

Publikime

Mapping of Economic, Innovation and Scientific Potential of Kosovo

3 Dhjetor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="5874" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

The study designs a quantitative analysis framework to assess the economic and innovation potential of Kosovo compared to a number of benchmark countries, including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece and North Macedonia.

  • From:03.12.21 - to:03.12.21

Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

  • From:30.06.21 - to:30.12.21

Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...

  • From:30.06.21 - to:30.06.21

Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010

  • From:29.06.21 - to:30.06.21


Ngjarje

Shtator 2023

Ma
EN
Pr
Sh
Di
28
29
30
31
1
2
3
Events for 1st Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Shtator
Nuk ka ngjarje
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Shtator
Nuk ka ngjarje
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Shtator
Nuk ka ngjarje
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Shtator
Nuk ka ngjarje
25
26
27
28
29
30
1
Events for 25th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Shtator
Nuk ka ngjarje

Publikime

Mapping of Economic, Innovation and Scientific Potential of Kosovo

3 Dhjetor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="5874" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

The study designs a quantitative analysis framework to assess the economic and innovation potential of Kosovo compared to a number of benchmark countries, including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece and North Macedonia.


Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur


Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...


Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010Ngjarje

Shtator 2023

Ma
EN
Pr
Sh
Di
28
29
30
31
1
2
3
Events for 1st Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Shtator
Nuk ka ngjarje
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Shtator
Nuk ka ngjarje
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Shtator
Nuk ka ngjarje
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Shtator
Nuk ka ngjarje
25
26
27
28
29
30
1
Events for 25th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Shtator
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Shtator
Nuk ka ngjarje

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Go to Top