Ballina2021-12-09T13:12:18+00:00

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Lajme

Publikime

Mapping of Economic, Innovation and Scientific Potential of Kosovo

3 Dhjetor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="5874" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

The study designs a quantitative analysis framework to assess the economic and innovation potential of Kosovo compared to a number of benchmark countries, including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece and North Macedonia.

  • From:03.12.21 - to:03.12.21

Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

  • From:30.06.21 - to:30.12.21

Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...

  • From:30.06.21 - to:30.06.21

Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010

  • From:29.06.21 - to:30.06.21


Ngjarje

Qershor 2024

Ma
EN
Pr
Sh
Di
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Qershor
Nuk ka ngjarje
3
4
5
6
7
8
9
Events for 3rd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Qershor
Nuk ka ngjarje
10
11
12
13
14
15
16
Events for 10th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Qershor
Nuk ka ngjarje
17
18
19
20
21
22
23
Events for 17th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Qershor
Nuk ka ngjarje
24
25
26
27
28
29
30
Events for 24th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Qershor
Nuk ka ngjarje
1
2
3
4
5
6
7

Publikime

Mapping of Economic, Innovation and Scientific Potential of Kosovo

3 Dhjetor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="5874" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

The study designs a quantitative analysis framework to assess the economic and innovation potential of Kosovo compared to a number of benchmark countries, including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece and North Macedonia.


Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur


Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...


Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010Ngjarje

Qershor 2024

Ma
EN
Pr
Sh
Di
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Qershor
Nuk ka ngjarje
3
4
5
6
7
8
9
Events for 3rd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Qershor
Nuk ka ngjarje
10
11
12
13
14
15
16
Events for 10th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Qershor
Nuk ka ngjarje
17
18
19
20
21
22
23
Events for 17th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Qershor
Nuk ka ngjarje
24
25
26
27
28
29
30
Events for 24th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Qershor
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Qershor
Nuk ka ngjarje
1
2
3
4
5
6
7

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Go to Top