Ballina2021-12-09T13:12:18+00:00

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Lajme

Publikime

Mapping of Economic, Innovation and Scientific Potential of Kosovo

3 Dhjetor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="5874" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

The study designs a quantitative analysis framework to assess the economic and innovation potential of Kosovo compared to a number of benchmark countries, including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece and North Macedonia.

  • From:03.12.21 - to:03.12.21

Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

  • From:30.06.21 - to:30.12.21

Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...

  • From:30.06.21 - to:30.06.21

Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010

  • From:29.06.21 - to:30.06.21


Ngjarje

Mars 2023

Ma
EN
Pr
Sh
Di
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Mars
Nuk ka ngjarje
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Mars
Nuk ka ngjarje
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Mars
Nuk ka ngjarje
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Mars
Nuk ka ngjarje
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 31st Mars
Nuk ka ngjarje

Publikime

Mapping of Economic, Innovation and Scientific Potential of Kosovo

3 Dhjetor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="5874" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

The study designs a quantitative analysis framework to assess the economic and innovation potential of Kosovo compared to a number of benchmark countries, including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece and North Macedonia.


Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur


Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...


Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010Ngjarje

Mars 2023

Ma
EN
Pr
Sh
Di
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Mars
Nuk ka ngjarje
6
7
8
9
10
11
12
Events for 6th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 8th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Mars
Nuk ka ngjarje
13
14
15
16
17
18
19
Events for 13th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 15th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Mars
Nuk ka ngjarje
20
21
22
23
24
25
26
Events for 20th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 22nd Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Mars
Nuk ka ngjarje
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 29th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Mars
Nuk ka ngjarje
Events for 31st Mars
Nuk ka ngjarje

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Go to Top