Ballina2021-12-09T13:12:18+00:00

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Republika e Kosovës është në proces të definimit të fushave prioritare të Specializimit të Mençur

Lajme

Publikime

Mapping of Economic, Innovation and Scientific Potential of Kosovo

3 Dhjetor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="5874" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

The study designs a quantitative analysis framework to assess the economic and innovation potential of Kosovo compared to a number of benchmark countries, including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece and North Macedonia.

  • From:03.12.21 - to:03.12.21

Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

  • From:30.06.21 - to:30.12.21

Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...

  • From:30.06.21 - to:30.06.21

Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010

  • From:29.06.21 - to:30.06.21


Ngjarje

Korrik 2024

Ma
EN
Pr
Sh
Di
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Korrik
Nuk ka ngjarje
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Korrik
Nuk ka ngjarje
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Korrik
Nuk ka ngjarje
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Korrik
Nuk ka ngjarje
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 31st Korrik
Nuk ka ngjarje

Publikime

Mapping of Economic, Innovation and Scientific Potential of Kosovo

3 Dhjetor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="5874" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

The study designs a quantitative analysis framework to assess the economic and innovation potential of Kosovo compared to a number of benchmark countries, including Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece and North Macedonia.


Vendimi per themelimin e Ekipit Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4287" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Ekipi Nacional për Hartimin e Strategjisë së Specializimit te Mençur


Statistikat e Arsimit 2018-2019

30 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4284" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Publikim vjetor nga MASHT I të dhënave statistikore që përfshinë institucionet parashkollore, arsimin fillor mesëm ...


Programi Kombëtar i Shkencës

29 Qershor 2021

[inpost_fancy thumb_width="50" thumb_height="50" post_id="4252" thumb_margin_left="5" thumb_margin_bottom="5" thumb_border_radius="200" thumb_shadow="0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)" id="" random="0" group="0" border="" show_in_popup="0" album_cover="" album_cover_width="200" album_cover_height="200" popup_width="800" popup_max_height="600" popup_title="Gallery" type="fancy" sc_id="sc1413390928195"]

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010Ngjarje

Korrik 2024

Ma
EN
Pr
Sh
Di
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 2nd Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 3rd Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 4th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 5th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 6th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 7th Korrik
Nuk ka ngjarje
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 9th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 10th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 11th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 12th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 13th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 14th Korrik
Nuk ka ngjarje
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 16th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 17th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 18th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 19th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 20th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 21st Korrik
Nuk ka ngjarje
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 23rd Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 24th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 25th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 26th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 27th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 28th Korrik
Nuk ka ngjarje
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 30th Korrik
Nuk ka ngjarje
Events for 31st Korrik
Nuk ka ngjarje

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Koordinator Nacional

zyra e kryeministrit

Partnerët

Go to Top