Ballina/Konkluzione dhe sfidat e mbetura

Konkluzione dhe sfidat e mbetura

Ballina/Konkluzione dhe sfidat e mbetura

Konkluzione dhe sfidat e mbetura

conclusion-remaining-challenges
Publikuar më: 10 Mars 2020

Në procesin S3 të Kosovës, disa sfida duhet të kapërcehen. Hapat e rekomanduar përfshijnë këto:

  • Kryerja e një ushtrimi të plotë të hartës cilësore për të kompensuar mungesën e të dhënave për hartëzimin sasior;
  • Përafrimi i prioriteteve të politikave ndërmjet fushave të politikave dhe sektorëve.

Postimet e fundit

Shpërndaje

Shpërndaje