Ballina/Programi Kombëtar i Shkencës

Programi Kombëtar i Shkencës

Publikuar më: 29 Qershor 2021

Programi Kombëtar I Shkencës miratuar nga Këshilli Kombëtar i Shkencës në mbledhjen e mbajtur me 30 mars 2010. Ka për qëllim identifikimin e prioriteteve shkencore, për të krijuar kushte për investime infrastrukturore, për të forcuar pjesëmarrjen në projektet ndërkombëtare kërkimore-shkencore dhe për të përpunuar një program sistematik arsimor për hulumtues.

Autor: RKS GOV

Publikuar më: 2010

Shkarkoje:

strategjia kombetare per zhvillim 2016-2021 (SKZH)

Autor: RKS GOV

Publikuar më: 2010

Shkarkoje:

strategjia kombetare per zhvillim 2016-2021 (SKZH)

Shpërndaje

Komentet

Lini një koment

Komentet

Lini një koment