Naslovna/Opšti okvir vezan za S3 na Kosovu

Opšti okvir vezan za S3 na Kosovu

Naslovna/Vesti/Opšti okvir vezan za S3 na Kosovu

Opšti okvir vezan za S3 na Kosovu

general-framerwork1
Objavljeno na: 17 Marta 2021

Kosovo se registrovalo u platformi pametne specijalizacije (S3P) u septembru 2018. Proces pametne specijalizacije (S3) u je trenutno u pripremi. Jednom započet, kosovski proces S3 slediće metodološki okvir Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) za pametnu specijalizaciju u zemljama proširenja EU i susednim zemljama. Pokrenuta je radna grupa za pripremu procesa S3. Kosovo je izradilo svoju originalnu strategiju za inovacije 2012. godine. U parlamentu se 2018. godine raspravljalo o novom zakonu o inovacijama i izradila se ažurirana nacionalna strategija za inovacije. Pored toga, Kosovo ima strategiju informacione tehnologije koja se, između ostalih predmeta, fokusira na inovacije (OECD). Dalje, novo Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo je osnovano 2017. godine. Međutim, Kosovska agencija za investicije i preduzetništvo (KIESA) deluje u okviru Ministarstva trgovine i industrije i nudi ograničen spektar usluga podrške u vezi sa inovacijama MSP, uglavnom u polje podrške preduzetništvu. Trenutno je planirano uspostavljanje Nacionalnog saveta za inovacije i preduzetništvo (RCC). Kosovo je među ekonomijama van EU koje su inicirale razvoj S3 procesa (Izvor: JRC)

Nedavni postovi

Objavi

Објави