ICT

Vlada Kosova prepoznaje informacione i komunikacione tehnologije (IKT) kao jedan od šest prioritetnih sektora za ekonomski razvoj Kosova. IKT predstavljaju kritičnu komponentu širokog spektra ekonomskih aktivnosti, vitalnu za uspostavljanje i održavanje međunarodnih komercijalnih odnosa i presudnu za socijalnu koheziju i širenje znanja u čitavom društvu. Čitava ICT industrija na Kosovu (uključujući sektor telekomunikacija), generalno, predstavlja živahan sektor privrede, pružajući glavni izvor zaposlenja, doprinoseći značajnom udelu u bruto domaćem proizvodu (u poslednjih 10 godina 8% – 11% kosovskog BDP-a), i služi kao katalizator za stvaranje visokokvalifikovane radne snage „ekonomije znanja“. IKT sektor na Kosovu je dinamičan. Na osnovu pokazatelja VDI Svetske banke, udeo izvoza vezanog za IKT u ukupnom izvozu usluga iznosio je 22,4% na Kosovu za period 2009-2012, dok je ovaj udeo bio 10,2% u Albaniji, 6,6% u Bosni, 13,2% u Hrvatskoj, 7,8 % u Crnoj Gori, 40% u Srbiji, 23% u Sloveniji i 26% u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Kosovska nacionalna strategija razvoja kao prioritet daje pružanje podrške kosovskim IKT preduzećima za izvoz usluga u inostranstvo.

Najnoviji dokumenti

Aktivni programi

ict150
kodepng

ICT

Vlada Kosova prepoznaje informacione i komunikacione tehnologije (IKT) kao jedan od šest prioritetnih sektora za ekonomski razvoj Kosova. IKT predstavljaju kritičnu komponentu širokog spektra ekonomskih aktivnosti, vitalnu za uspostavljanje i održavanje međunarodnih komercijalnih odnosa i presudnu za socijalnu koheziju i širenje znanja u čitavom društvu. Čitava ICT industrija na Kosovu (uključujući sektor telekomunikacija), generalno, predstavlja živahan sektor privrede, pružajući glavni izvor zaposlenja, doprinoseći značajnom udelu u bruto domaćem proizvodu (u poslednjih 10 godina 8% – 11% kosovskog BDP-a), i služi kao katalizator za stvaranje visokokvalifikovane radne snage „ekonomije znanja“. IKT sektor na Kosovu je dinamičan. Na osnovu pokazatelja VDI Svetske banke, udeo izvoza vezanog za IKT u ukupnom izvozu usluga iznosio je 22,4% na Kosovu za period 2009-2012, dok je ovaj udeo bio 10,2% u Albaniji, 6,6% u Bosni, 13,2% u Hrvatskoj, 7,8 % u Crnoj Gori, 40% u Srbiji, 23% u Sloveniji i 26% u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Kosovska nacionalna strategija razvoja kao prioritet daje pružanje podrške kosovskim IKT preduzećima za izvoz usluga u inostranstvo.

Najnoviji dokumenti

Aktivni programi

ict150
kodepng