Home/Contact

Contact

  Address: Government Building, “Nëna Terezë” Square
  10000 Prishtina, Republic of Kosovo
  Tel: +383 (0)38 20O 14 108
  Email: zps.zkm@rks-gov.net

   Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, Sheshi “Nëna Terezë”
   10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
   Tel: +383 (0)38 20O 14 108
   Email: zps.zkm@rks-gov.net